تامین آرد مصرفی سه ماهه ساکنین چند روستای محروم در استان سیستان و بلوچستان